Head boy/ Head Girl of the school since 1963

Year Name
1963-1964 Farida Modak
1964-1965 Sarla Balani
1965-1966 Devayanai Kodikal
1966-1967 Meenakshi Sharma
1967-1968 Rekha Pandey
1968-1969 Deanna Kitto
1969-1970 Lynda Boyer
1970-1971 Kamava Mandana
1971-1972 Guity Bhandara
1972-1973 Catherine George
1973-1974 Rosita D’souza
1974-1975 Chetna Prabhu
1975-1976 Shalini Gidwani
1976-1977 Joan Crasto
1977-1978 Kalavathi Rao
1978-1979 Ranee Desai
1979-1980 Utkarsh Palnitkar
1980-1981 Fernandes Austin Anthony
1981-1982 Chandrashekhar S. Damle
1982-1983 Suruchi Suri
1983-1984 Sarwat Kashmiri
1984-1985 Kavitha Krishnamurthy
1985-1986 Nandini Pawa
1986-1987 Chitra Aiyer
1987-1988 Anurashi Shetty
1988-1989 Praghna Shetty
1989-1990 Farida Ginwalla

Rommel Dongre

1990-1991 Ingrid Joshi

Arun Abhichandani

1991-1992 Geoffrey Desa

Charmaine Suares

1992-1993 Sanjay Sawant

Jasmine Umapathi

1993-1994 Rajana Singh

Ali Akbar Hussein

1994-1995 Satwik Rajaram

Magaret Selvam

1995-1996 Sneha Rajan

Aditya Agrawal

1996-1997 Abhinav Gupta
1997-1998 Vibha Bamba
1998-1999 Dhara Shah
1999-2000 Rajiv Dhingra
2000-2001 Disha Agrawal
2001-2002 Ruchi Agrawal

Govinda Samtani

2002-2003 Glenn Dsouza

Nisha Nair

2003-2004 Pratik Virkud

Aarti Ambati

2005-2006 Shanti Saseedharan

Vivek Nair

2006-2007 Priya Narker

Aniket Bonde

2007-2008 Priyanka Arghede

Praveen Sampath

2008-2009 Chunni Singh

Gaurav Satav

2009-2010 Divyani Chandorkar

Siddharth Sanghvi

2010-2011 Komal Mishra

Tom Malite

2011-2012 Gail D’Souza

Paranay Dhuri

2012-2013 Ankita Singh

Harshal Bhatkar

2013-2014 Jishna Thadichi

Vazhappilly Deljin